fbpx

POLITYKA PRYWATNOŚCI  I PLIKI COOKIES NA STRONIE WWW.KOBIETYMEDYCYNY.ORG

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka prywatności” lub „Polityka”) powstała celem uregulowania zasad przetwarzania oraz ochrony danych osobowych osób odwiedzających oraz korzystających ze strony internetowej www.kobietymedycyny.org (zwanych dalej: „Użytkownikami”, a każdy z osobna „Użytkownikiem”) jak również jej subdomen.

Administratorem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.kobietymedycyny.org (zwanej dalej: „Stroną”) jest:
Fundacja Kobiety Medycyny z siedzibą w Czerniejewie przy ul. Polnej 37, 62-250 Czerniejewo,
KRS: 0000913892, NIP: 7842527591, REGON: 389567142, adres e-mail: biuro@kobietymedycyny.org. (dalej: „Administrator”).

Administrator dba o ochronę danych osobowych oraz prywatność Użytkowników. Dane  osobowe zbierane za pośrednictwem Strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Zależy nam, aby każdy Użytkownik dokładnie wiedział jak może chronić zarówno swoje dane osobowe, jak i swoją prywatność. W związku z tym, prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych lub Polityką prywatności, w każdej chwili możecie Państwo skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@kobietymedycyny.org

Użyte poniżej pojęcia i zwroty pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w niniejszej Polityce.

§ 2. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach i w oparciu o podstawy prawne, wskazane poniżej:
  • odbieranie i udzielanie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i zgłoszenia w formie telefonicznej lub za pośrednictwem formularza kontaktowego w sprawach związanych z zawarciem i realizacją umowy (w tym umowy darowizny) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • odbieranie i udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Administratora, niezwiązane z zawarta umową, w formie telefonicznej i za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie internetowej (co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • w celach związanych z bieżącą działalnością operacyjną Administratora, w tym na potrzeby tworzenia analiz i raportów oraz poprawiania jakości świadczonych przez Administratora usług (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego usług Administratora (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. w zakresie przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • zapewnienie i optymalizacja prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowywanie zawartości Strony do preferencji Użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzia Google Analytics oraz Google Optimize (prawnie uzasadniony cel Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO;
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną (np. newslettera), pod warunkiem wyrażenia odrębnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (prawnie uzasadniony interes Administratora) – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit f) RODO; w celu przesyłania informacji ofertach Administratora – podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

§ 3 Konsekwencje niepodania danych

Podanie danych osobowych Użytkowników ma charakter dobrowolny. Jednak konsekwencją niepodania danych oznaczonych przez Administratora na Stronie jako dane wymagane (zaznaczone gwiazdką), będzie brak możliwości zrealizowania żądania Użytkownika, w tym np. rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie  i osiągnięcia określonego celu.

§ 4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy (w tym umowy darowizny) – przez okres realizacji zawartej umowy i do czasu jej prawidłowego rozliczenia, a także do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z zawartej umowy;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa – do czasu wypełnienia tych obowiązków i przez okres wymagany przez przepisy prawa;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem Administratora – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi.

§ 5. Prawa przysługujące Użytkownikowi

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści przetwarzanych i przechowywanych danych, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia. Użytkownik ma prawo także do bycia zapomnianym.

W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jego danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Niezależnie od podstaw przetwarzania, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw trzecich

W związku z tym, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich np. do Irlandii . Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych np. poprzez stosowanie mechanizmów bezpieczeństwa przewidzianych przez RODO lub stosowanie standardowych klauzul umownych. Informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych przez podmioty zewnętrzne znajdziesz w polityce prywatności zamieszczonej przez takie podmioty, m. in.:

Google Ireland Limited:  https://policies.google.com/privacy?hl=pl

§ 7. Przekazywanie danych podmiotom zewnętrznym

Administrator informuje, że jego działalność gospodarcza wspierana jest przez podmioty zewnętrzne, którym Administrator przekazuje Państwa dane osobowe. Odbiorcami podanych danych są m. in. firmy świadczące usługi doradcze, usługi szkoleniowe, ale także Serwis Pośrednictwa Finansowego, któremu Administrator powierza obsługę czynności polegających na dokonywaniu darowizn na rzecz Fundacji Kobiet Medycyny. Podmioty te gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

§ 8. Profilowanie

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne, lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

§ 9. Przekierowanie do Serwisu Pośrednictwa Finansowego

Użytkownik korzystający ze Strony, wybierając opcje wsparcia (w postaci darowizny) Administratora, zostaje przekierowany na stronę internetową Serwisu Pośrednictwa Finansowego. Po przeniesieniu na stronę  Internetową Serwisu Pośrednictwa Finansowego przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się na zasadach opisanych w polityce prywatności i plików cookies dedykowanych dla tej strony.

Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności zamieszczoną na stronie Serwisu Pośrednictwa Finansowego pod adresem https://przelewy24.pl/polityka-prywatnosci lub https://tpay.com/polityka-prywatnosci.

§ 10. Newsletter

Każdy Użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera tworzonego przez Administratora, poprzez podanie swojego adresu e-mail, na który chciałby go otrzymywać. Celem zapisania się do newslettera niezbędne jest podanie swojego adresu e-mailu w przeznaczonym do tego polu. W odpowiedzi Użytkownik otrzyma e-mail, w którym wysłany zostanie link wymagający jego aktywacji. Po kliknięciu w link, dane podane przez Użytkownika zostaną dopisane do bazy danych prowadzonej przez Administratora w celu wysyłki newslettera.

W ramach usługi newslettera Administrator będzie wysyłał Użytkownikowi informacje o planowanych wydarzeniach, oferty współpracy oraz zaproszenia do udziału w webinariach/szkoleniach/konferencjach.

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie – na wskazany adres e-mail, informacji handlowych oraz marketingowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344, z późniejszymi zmianami).

Podanie niezbędnych danych do zapisania się do newslettera oznacza także wyrażenie przez Użytkownika zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń́ końcowych Użytkownika (np. telefonu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych, zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 576, z późn. zm.).

Wyrażenie zgody i podanie ww. danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesyłania Użytkownikowi treści marketingowych, w tym informowania o nowych usługach. Pamiętaj, że w każdym czasie możesz zrezygnować́ z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość́ e-mail na adres: biuro@kobietymedycyny.org.

§ 13. PLIKI COOKIES

W celu zapewnienia prawidłowego działania i wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika (art. 6 ust 1 lit. f) RODO), strona wykorzystuje pliki cookies.

Pliki cookies to niewielkie pliki zapisywane na komputerze Użytkownika, w których przechowywane są ustawienia i inne informacje związane z korzystaniem przez niego ze Strony Administratora. Pliki cookies pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i dzięki temu odpowiednio wyświetlać Stronę. Są również niezbędne dla zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika.

Plik cookies zbierają m. in. następujące dane związane z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony: rodzaj używanej przeglądarki, używany system operacyjny, adres URL strony odwiedzonej wcześniej, godzina wysłania zapytania na serwer, adres IP komputera.

Niniejsza Strona wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu:

 • zapewnienia poprawnego działania Strony i jej wyświetlania na urządzeniu Użytkownika;
 • analiz i badań, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia dostosowania Strony do preferencji jej Użytkowników.

Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies sesyjne, które po zakończeniu sesji danej przeglądarki są usuwane z pamięci urządzenia Użytkownika;
 • pliki cookies trwałe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia.

Zbierane za pośrednictwem Strony pliki cookies nie są wykorzystywane do celów marketingowych, w tym ustalania indywidualnych preferencji Użytkownika w oparciu o działania podejmowane na Stronie.

Pliki cookies firm niezależnych stosowane przez Administratora w ramach prowadzenia Serwisu internetowego:

Strona wykorzystuje pliki cookies również w celu zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzia Google Analytics oraz Google Optimize. Użytkownik może usunąć swoje dane związane z plikami cookies zbieranymi do celów statystycznych instalując dodatek do przeglądarki internetowej, dostępny na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Dane o Użytkownikach i zdarzeniach na naszej Stronie przechowujemy na serwerach Google Analytics przez maksymalnie 14 miesięcy.

Adresy IP zbierane od Użytkowników zostają zanonimizowane przed ich przekazaniem do Google, tak aby nie było możliwe ich przyporządkowanie (tak zwane maskowanie IP).

W zakresie, w jakim dane Użytkowników są przetwarzane z wykorzystaniem plików cookies do celów statystycznych przy użyciu narzędzia Google Analytics, Administrator przekazuje dane Użytkowników do państwa trzeciego – Stanów Zjednoczonych (USA). Google Inc. Dane te przekazywane są w oparciu o standardowe klauzul umowne, które zatwierdzone zostały przez Komisję Europejską i zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych podczas ich przesyłania poza EOG, zgodnie z art. 45 RODO.

Dzięki narzędziu Google Optimize Administrator może testować różne wersje strony internetowej, po to aby sprawdzić ich skuteczność pod kątem określonych przez siebie celów.

W każdej chwili możliwa jest zmiana ustawień dotyczących plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies, bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają.