fbpx

To temat, o którym mówimy od dawna! Czy wiesz, jak kształtują się dane? Jak w rzeczywistości wygląd ścieżka zawodowa kobiet w medycynie?

Opracowałyśmy dla Was dane z Województwa Wielkopolskiego dotyczące liczby dyrektorek, ordynatorek/ kierowniczek klinik i zakładów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

W Województwie Wielkopolskim dane te przedstawiają się następująco:

1. Dyrektorzy/dyrektorki szpitali – kobiety stanowią 24%

2. Ordynatorzy/ordynatorki w szpitalach – kobiety stanowią 33%

W 2 największych szpitalach w Poznaniu: w Szpitalu przy ulicy Przybyszewskiego na 22 oddziały, 2 prowadzone są przez kobiety, a w Szpitalu przy ul. Szwajcarskiej na 16 oddziałów, 2 są prowadzone przez kobiety.

3. Kierownicy/kierowniczki klinik i zakładów Uniwersytetu Medycznego – kobiety stanowią 39%

Według rankingu Pulsu Medycyny spośród 100 najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w roku 2022 kobiety stanowiły 29%.

W pierwszej dziesiątce znalazły się:
– prof. Agnieszka Mastalerz-Migas Kierowniczka Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Konsultant Krajowa w zakresie medycyny rodzinnej
– dr Małgorzata Gałazka-Sobotka, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego oraz Dyrektorka Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego
– Anna Rulkiewicz, Prezeska Grupy Luxmed

Wśród najbardziej wpływowych osób w medycynie według rankingu Pulsu Medycyny w roku 2022 kobiety stanowiły 22%.

Na 9 miejscu znalazła się prof. Małgorzata Myśliwiec, Kierowniczka Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zdjęcie wykonałam podczas zajęć MBA w ochronie zdrowia SGH-WUM na Uniwersytecie Medycznym w Warszawie i przedstawia 12 byłych rektorów Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (tylko mężczyźni).

 

O czym mówią nam te dane?!

Niestety kompetencje kobiet nie są dostatecznie docenianie i brane pod uwagę przy wyborze na powyższe stanowiska. A tym samym mimo przeważającej ilości medyczek – kobiet pracującej w ochronie zdrowia, tylko nieliczne mają możliwość używać całego wachlarza swoich kompetencji i zmieniać obraz leczenia w Polsce.