fbpx

Pewnie tez czasem zadajecie pytanie Chatowi GPT?

Ja ostatnio podczas spotkaniu z Karolina Dobrowolska-Pawłowska w ramach projektu Fundacja ORLEN „ORLEN Social Lab. Laboratorium społecznej zmiany”, którego Fundacja Kobiety Medycyny jest beneficjentem.

Spośród 60 fundacji biorących udział w konkursie wyłoniono 15, w tym naszą fundację.
Zostaliśmy zakwalifikowani do etapu doradczo-szkoleniowego i mamy 60 godzin zajęć z ekspertami zajmującymi
się tworzeniem projektów i działaniem NGO.

Pracujemy nad jednym z projektów naszej fundacji „Pierwszy w Polsce program mentoringowy dla kobiet w ochronie zdrowia”

A jakie pytanie zadałyśmy chatowi GPT?

Jaka jest sytuacja i perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w medycynie ?Jakie są bariery w dostępie do stanowisk kierowniczych?

„Ostatnie dekady przyniosły znaczny postęp w zakresie równości płci w wielu dziedzinach zawodowych, w tym w medycynie. Jednak mimo to kobiety nadal napotykają pewne wyzwania i bariery w dostępie do wyższych stanowisk
kierowniczych w tej dziedzinie.

1. Sytuacja kobiet w medycynie:
* Liczba kobiet w medycynie: W wielu krajach kobiety stanowią większość studentów medycyny i młodszych lekarzy. Przykładowo, w Polsce w 2020 roku około 60% studentów medycyny to kobiety.
* Specjalizacje: Kobiety często wybierają pewne specjalizacje, takie jak pediatria, ginekologia i medycyna rodzinna. W bardziej technicznych i wymagających specjalizacjach, takich jak chirurgia czy kardiologia, udział kobiet jest mniejszy, chociaż rośnie.

2. Bariery w dostępie do stanowisk kierowniczych:
* Nierówne traktowanie: Stereotypy dotyczące płci mogą wpłynąć na ocenę kompetencji i umiejętności kobiet, co wpływa na ich awansowanie.
* Nieformalne sieci: W wielu miejscach, mężczyźni lekarze mogą korzystać z nieformalnych sieci i relacji, które pomagają im w awansowaniu. Kobiety często są z tych sieci wykluczone.
* Problemy z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym: Kobiety często biorą na siebie większą część obowiązków domowych i opieki nad dziećmi. Może to utrudniać im pełnienie wymagających stanowisk kierowniczych, które wymagają dużego poświęcenia czasu.
* Brak mentorów: Dostęp do mentora jest kluczowy dla rozwoju kariery w medycynie. W wielu miejscach brakuje kobiecych mentorów dla młodszych lekarek.

3. Perspektywy rozwoju zawodowego:
* Rozwój zawodowy: Coraz więcej kobiet zajmuje wyższe stanowiska kierownicze w medycynie, ale nadal są one nieproporcjonalnie reprezentowane w najwyższych szczeblach hierarchii.

Podsumowując, mimo że kobiety poczyniły znaczne postępy w medycynie, nadal istnieją bariery, które utrudniają im dostęp do wyższych stanowisk kierowniczych. Wiele organizacji zdaje sobie z tego sprawę i podejmuje działania na rzecz promowania równości płci w medycynie.”

W medycynie jest wiele do zrobienia.💪

Spośród 15 fundacji w konkursie Orlen Social Lab zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
Trzymajcie za nas kciuki.